Holidays and Festivals

september

20sep7:30 pmErev Rosh Hashanah Service7:30 pm SanctuaryTemple Calendar:Holidays & Festivals
21sep10:00 amRosh Hashanah Service10:00 am SanctuaryTemple Calendar:Holidays & Festivals
21sep3:30 pmRosh Hashanah Tashlich Service (North Beach Park)3:30 pm FLTemple Calendar:Holidays & FestivalsRitual
22sep10:00 amRosh Hashanah Second Day Service10:00 am SanctuaryTemple Calendar:Holidays & Festivals
29sep7:30 pmErev Yom Kippur Service, Kol Nidrei7:30 pm Sanctuary & BallroomTemple Calendar:Holidays & FestivalsRitual
30sep3:30 pmYom Kippur Afternoon Service: Torah, Yizkor, Ne'ilah3:30 pm Sanctuary & BallroomTemple Calendar:Holidays & FestivalsRitual